- Samarbeid viktig for bærekraftig vekst

Internasjonalt samarbeid er viktig for å sikre at veksten i akvakultur blir miljømessig bærekraftig, mener Berg-Hansen.

- Internasjonalt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å sikre at den globale veksten i akvakultur skjer på en miljømessig bærekraft måte. Norge er sterkt involvert i arbeidet som gjøres i FAO for å utvikle harmoniserte retningslinjer for sertifisering av akvakultur, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i Shanghai i dag.

Fiskeri- og kystministeren deltok i dag på et seminar om bærekraftig havbruk under «Sjømat og fiskeriuken» på den norske paviljongen på Expo 2010. Seminaret tok opp utfordringer, erfaringer og mulige løsninger tilknyttet miljømessig bærekraftig akvakultur lokalt og globalt.

På seminaret ble det utvekslet erfaringer mellom representanter fra kinesiske og norske fiskeri- og havbruksmyndigheter og forskningsmiljøer. Seminaret om bærekraftig havbruk føyer seg inn i rekken av flere seminarer som arrangeres av Fiskeri- og kystdepartementet under «Sjømat og fiskeriuken».

Les også: Kina avlyser møte med Berg-Hansen 11.10.2010

- Økning må skje innenfor miljømessige bærekraftige rammer

- I følge tall fra FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk) kommer nær halvparten av all sjømaten på verdensmarkedet fra havbruk. Samtidig er akvakultur den matproduksjonsformen som øker mest glodbalt, med 7 prosent årlig. Når vi samtidig vet at etterspørselen øker, vil også produksjonen øke. En økt produksjon må skje innenfor miljømessig bærekraftige rammer, sa Berg-Hansen.

- Jeg håper at alle nasjoner jobber hardt for å etablere regler som imøtekommer FAOs standard for forsvarlige fiskerier- og akvakultur (FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries), sa fiskeri- og kystministeren.

- Retningslinjene fra FAO er et steg i riktig retning

- Det at FAOs medlemsland på sitt møte i Thailand forrige uke, godkjente «Retningslinjer for sertifisering av akvakultur», er et stort steg i riktig retning for at verdens akvakulturnasjoner skal arbeide i samme retning for å sikre en bærekraftig utvikling, avsluttet Berg-Hansen.

E-post