- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

Regjeringen vil skape flere blå jobber

Regjeringen la i dag fram sin havstrategi.

- God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.

Forenkler landingsforskriften

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre journal for produksjon og lager av fisk.

Sjømateksport for 91 milliarder i 2016

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016.

Sjømatrådet styrker satsingen i Kina

Sjømatrådet er svært tilfreds med at Norge og Kina har kommet frem til enighet.

- Viktig gjennomslag for handelen med Kina

Regjeringen har i dag offentliggjort at det er full normalisering av forholdet mellom Norge og Kina.

Eksportrekord gir avgiftskutt

Markedsavgiften på flere fiskeslag reduseres fra 0,6 til 0,3 prosent.

S​jømateksporten passerer 90 milliarder kroner i 2016

Ved utgangen av november, nådde eksporten av sjømat 83,2 milliarder kroner.

Kvoteavtale med EU for 2017

Avtalen inneber einigheit om kvotenivå og utveksling av fiskemoglegheiter i kvarandre sine farvatn.

Økt andel sild til Norge

Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild økes fra 61 til 67 prosent i 2017.

Enighet om makrellavtale for 2017

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått avtale om en totalkvote på 1.020.996 tonn makrell.

Ny rekordvekst for sjømateksporten

Norge har eksportert sjømat for rekordsterke 65 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2016.

Kvoterådene økes for makrell, kolmule og nvg-sild

ICES har lagt frem kvoteråd for 2017.

Vil bedre oversikten over turistfiske

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter.

Dansk fiske av nordsjøtorsk mottar MSC-sertifikat

Det danske fisket av nordsjøtorsk har nå oppnådd det etterlengtede MSC-sertifikatet.

Sier nei til oljevirksomhet i sårbare områder

Fiskebåt mener at sårbare gyte- og oppvekstområder for fisk må vernes mot petroleumsvirksomhet.

Ekspertgruppe skal forenkle førstehåndsomsetningen

Fiskeriministeren har satt ned en ekspertgruppe som skal se på førstehåndsomsetningen av fisk.

Flere artikler …

  • 1
  • 2