16. mars 2012 21:36

Kostråd for Sandefjordsfjorden

Illustrasjonsbilde: En nedgravd taskekrabbe som hviler seg i sanden. (Foto: Astrid K. Woll, Møreforsking).
Illustrasjonsbilde: En nedgravd taskekrabbe som hviler seg i sanden. (Foto: Astrid K. Woll, Møreforsking).

Mattilsynet advarer mot å spise krabbeinnmat fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden.

Årsaken er høye verdier av kadmium. Men klokjøtt fra krabbene er det trygt å spise, melder Mattilsynet.

Advarselen kommer på bakgrunn av en undersøkelse Biologge AS gjorde i 2010 av fisk og sjømat i Sandefjordsfjorden. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

- Resultatene fra undersøkelsen viser høye forekomster av kadmium i krabbeinnmat. Derfor advarer vi folk mot å spise krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning, påpeker Mattilsynet.

- Ikke spis fiskelever

På generelt grunnlag er det gitt advarsel mot å spise fiskelever fra selvfangst innenfor skjærgården (grunnlinjen), på grunn av generelt forhøyete nivå av miljøgifter som akkumuleres i lever.

- Denne miljøundersøkelsen bekreftet høy forurensing av PCB7 i torskelever. Derfor bør man heller ikke spise fiskelever fra fisk fangstet i Sandefjordsfjorden, sier Nordås.

Undersøkelsen viser ellers at forekomsten av miljøgifter i annen sjømat er under grenseverdiene, og dermed trygg å spise. Det samme gjelder for klokjøtt fra krabber.

- Du har selv ansvar for egen fangst

Det er ikke tillatt å omsette fiskelever til folkemat når innholdet miljøgifter er over grenseverdier fastsatt i regelverket. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

- Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg, sier Nordås. Ved sanking av for eksempel blåskjell, er det også helt nødvendig å sjekke blåskjellvarselet at det ikke er registrert algegifter i skjell i området, sier Nordås.

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

- Mattilsynet gir råd om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider øvre grenseverdier, avslutter Nordås.
 

Booking.com
TwitterFacebookFeed