Årsrapporter

Årsrapporter fra selskaper relatert til fiskeri og oppdrett, som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess, eller som handles på Merkur Market og NOTC A-listen (unoterte).

Oversikten oppdateres etter hvert som nye årsrapporter legges frem.


Oslo Børs

Ticker

Navn og hjemmeside
 
Årsrapporter siste
 AKVA group ASA AKVA AKVA group ASA Annual Report 2015 (pdf)
 Austevoll Seafood ASA AUSS Austevoll Seafood ASA Årsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015 (pdf)
 P/f Bakkafrost BAKKA P/f Bakkafrost Annual Report 2015 (pdf)
 Grieg Seafood ASA GSF Grieg Seafood ASA Årsrapport 2015 (pdf)
Bærekraftsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015
 (pdf)
Sustainability Report 2015 (pdf)
 Havfisk ASA HFISK Havfisk ASA Årsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015 (pdf)
 Lerøy Seafood Group ASA LSG Lerøy Seafood Group ASA Årsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015 (pdf)
 Marine Harvest ASA MHG Marine Harvest ASA Annual Report 2015 (pdf)
Appendix (pdf)
 Norway Royal Salmon ASA NRS Norway Royal Salmon ASA Årsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015 (pdf)
 NTS ASA NTS NTS ASA Årsrapport 2015 (pdf)
 SalMar ASA SALM SalMar ASA Årsrapport 2015 (pdf)
Bærekraftsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015 (pdf)
Sustainability Report 2015 (pdf)
 The Scottish Salmon Company Limited SSC  
The Scottish Salmon
Company PLC


Annual Report 2015 (pdf) 

Oslo Axess

Ticker

Navn og hjemmeside
 
Årsrapporter siste
 Hofseth BioCare ASA HBC  
Hofseth BioCare ASA

Årsrapport 2015 (pdf)
Annual Report 2015 (pdf)

Merkur Market

Ticker

Navn og hjemmeside
 
Årsrapporter siste
 Atlantic Lumpus AS ATLU-ME  
Atlantic Lumpus AS

Årsrapport 2015 (pdf)
 Sino Agro Food, Inc SIAF-
ME
 
Sino Agro Food, Inc

Q4 Interim Report and Full
Year Report 2015
 (pdf)

NOTC A-listen

Ticker

Navn og hjemmeside
 
Årsrapporter siste
  NOSE Nordic Seafarms AS Årsrapport 2014 (pdf) 
  NWSF Norway Seafoods Group AS Årsrapport 2015 (pdf) 

E-post