Eksportpris kr 62,94 i veke 48

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,48 kroner frå veke 47 til 48.

S​jømateksporten passerer 90 milliarder kroner i 2016

Ved utgangen av november, nådde eksporten av sjømat 83,2 milliarder kroner.

Kvoteavtale med EU for 2017

Avtalen inneber einigheit om kvotenivå og utveksling av fiskemoglegheiter i kvarandre sine farvatn.

Økt andel sild til Norge

Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild økes fra 61 til 67 prosent i 2017.

Eksportpris kr 62,46 i veke 47

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,11 kroner frå veke 46 til 47.

Eksportpris kr 63,57 i veke 46

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,94 kroner frå veke 45 til 46.

Eksportpris kr 59,63 i veke 45

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,12 kroner frå veke 44 til 45.

Eksportpris kr 60,75 i veke 44

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,75 kroner frå veke 43 til 44.

Eksportpris kr 61,50 i veke 43

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,14 kroner frå veke 42 til 43.

Eksportpris kr 61,36 i veke 42

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,69 kroner frå veke 41 til 42.

Enighet om makrellavtale for 2017

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått avtale om en totalkvote på 1.020.996 tonn makrell.

Eksportpris kr 59,67 i veke 41

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,03 kroner frå veke 40 til 41.

Eksportpris kr 58,64 i veke 40

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,25 kroner frå veke 39 til 40.

Eksportpris kr 55,39 i veke 39

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,03 kroner frå veke 38 til 39.

Ny rekordvekst for sjømateksporten

Norge har eksportert sjømat for rekordsterke 65 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2016.

Kvoterådene økes for makrell, kolmule og nvg-sild

ICES har lagt frem kvoteråd for 2017.

Havyard Leirvik bygger arbeidsbåt

Havyard skal bygge en 23 meters arbeidsbåt for skotske Inverlussa Marine Services.

Vil bedre oversikten over turistfiske

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter.

Eksportpris kr 53,36 i veke 38

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,58 kroner frå veke 37 til 38.

Eksportpris kr 52,78 i veke 37

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,50 kroner frå veke 36 til 37.

Avviser forslag til laksevekst

Sjømat Norge stiller seg kritiske til forslaget til laksevekst og ber regjeringen trekke forslaget.

Eksportpris kr 55,28 i veke 36

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,19 kroner frå veke 35 til 36.

Dansk fiske av nordsjøtorsk mottar MSC-sertifikat

Det danske fisket av nordsjøtorsk har nå oppnådd det etterlengtede MSC-sertifikatet.

Eksportpris kr 56,47 i veke 35

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,11 kroner frå veke 34 til 35.

Sier nei til oljevirksomhet i sårbare områder

Fiskebåt mener at sårbare gyte- og oppvekstområder for fisk må vernes mot petroleumsvirksomhet.

Eksportpris kr 56,36 i veke 34

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,87 kroner frå veke 33 til 34.

Eksportpris kr 59,23 i veke 33

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,38 kroner frå veke 32 til 33.

Eksportpris kr 59,61 i veke 32

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,09 kroner frå veke 31 til 32.

Mange foretrekker smaken av «pelletssei»

Kvaliteten til sei som beiter nær oppdrettsanlegg er nå dokumentert.

Eksportpris kr 57,52 i veke 31

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,89 kroner frå veke 30 til 31.