Eksportpris kr 61,98 i veke 11

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,62 kroner frå veke 10 til 11.

- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Eksportpris kr 58,36 i veke 10

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,19 kroner frå veke 9 til 10.

Nye regler for legemiddelbruk

Fiskeriministeren har fastsatt nye regler som skal bidra til å hindre uakseptable miljøeffekter.

Nye regler for lusegrenser om våren

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt nye krav for å sikre lave lusenivåer.

Eksportpris kr 59,55 i veke 9

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 3,65 kroner frå veke 8 til 9.

Marteiliose funnet i blåskjell på Vestlandet

Havforskningsinstituttet har funnet parasitten Marteilia refringens i blåskjell.

Ekspertgruppe skal se på data for lusepåvirkning

Professor Frank Nilsen skal lede gruppen som skal vurdere effekten av lakselus på vill laksefisk.

Eksportpris kr 63,20 i veke 8

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,88 kroner frå veke 7 til 8.

Eksportpris kr 64,08 i veke 7

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,88 kroner frå veke 6 til 7.

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

Regjeringen vil skape flere blå jobber

Regjeringen la i dag fram sin havstrategi.

Eksportpris kr 64,96 i veke 6

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,05 kroner frå veke 5 til 6.

- God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.

Forenkler landingsforskriften

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre journal for produksjon og lager av fisk.

Eksportpris kr 66,01 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,34 kroner frå veke 4 til 5.

Eksportpris kr 70,35 i veke 4

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,15 kroner frå veke 3 til 4.

Eksportpris kr 72,50 i veke 3

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,08 kroner frå veke 2 til 3.

Eksportpris kr 72,42 i veke 2

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,83 kroner frå veke 1 til 2.

- Fortsatt mye uavklart om ny havbruksforvaltning

Sjømat Norge er skeptiske til det nye vekstsystemet for havbruksnæringen.

Får drive i to produksjonsområder

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt.

Eksportpris kr 75,25 i veke 1

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,72 kroner frå veke 52 til 1.

Sjømateksport for 91 milliarder i 2016

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016.

Eksportpris kr 73,53 i veke 52

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,44 kroner frå veke 51 til 52.

Eksportpris kr 73,09 i veke 51

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,81 kroner frå veke 50 til 51.

Eksportpris kr 69,28 i veke 50

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,84 kroner frå veke 49 til 50.

Sjømatrådet styrker satsingen i Kina

Sjømatrådet er svært tilfreds med at Norge og Kina har kommet frem til enighet.

- Viktig gjennomslag for handelen med Kina

Regjeringen har i dag offentliggjort at det er full normalisering av forholdet mellom Norge og Kina.

Eksportrekord gir avgiftskutt

Markedsavgiften på flere fiskeslag reduseres fra 0,6 til 0,3 prosent.