Havyard Leirvik bygger arbeidsbåt

Havyard skal bygge en 23 meters arbeidsbåt for skotske Inverlussa Marine Services.

Vil bedre oversikten over turistfiske

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter.

Eksportpris kr 53,36 i veke 38

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,58 kroner frå veke 37 til 38.

Eksportpris kr 52,78 i veke 37

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,50 kroner frå veke 36 til 37.

Avviser forslag til laksevekst

Sjømat Norge stiller seg kritiske til forslaget til laksevekst og ber regjeringen trekke forslaget.

Eksportpris kr 55,28 i veke 36

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,19 kroner frå veke 35 til 36.

Dansk fiske av nordsjøtorsk mottar MSC-sertifikat

Det danske fisket av nordsjøtorsk har nå oppnådd det etterlengtede MSC-sertifikatet.

Eksportpris kr 56,47 i veke 35

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,11 kroner frå veke 34 til 35.

Sier nei til oljevirksomhet i sårbare områder

Fiskebåt mener at sårbare gyte- og oppvekstområder for fisk må vernes mot petroleumsvirksomhet.

Eksportpris kr 56,36 i veke 34

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,87 kroner frå veke 33 til 34.

Eksportpris kr 59,23 i veke 33

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,38 kroner frå veke 32 til 33.

Eksportpris kr 59,61 i veke 32

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,09 kroner frå veke 31 til 32.

Mange foretrekker smaken av «pelletssei»

Kvaliteten til sei som beiter nær oppdrettsanlegg er nå dokumentert.

Eksportpris kr 57,52 i veke 31

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,89 kroner frå veke 30 til 31.

Eksportpris kr 59,41 i veke 30

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 5,71 kroner frå veke 29 til 30.

Eksportpris kr 65,12 i veke 29

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 5,26 kroner frå veke 28 til 29.

Eksportpris kr 70,38 i veke 28

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,58 kroner frå veke 27 til 28.

Eksportpris kr 70,96 i veke 27

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 5,94 kroner frå veke 26 til 27.

Ekspertgruppe skal forenkle førstehåndsomsetningen

Fiskeriministeren har satt ned en ekspertgruppe som skal se på førstehåndsomsetningen av fisk.

Eksportpris kr 65,02 i veke 26

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,38 kroner frå veke 25 til 26.

Sjømateksport for 42,6 mrd. i første halvår

Det utgjør en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015.

Åpner for laksevekst

Regjeringen tilbyr oppdrettsnæringen en fleksibel regulering av produksjonstaket.

Eksportpris kr 67,40 i veke 25

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,04 kroner frå veke 24 til 25.

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

Veksten skal styres med bruk av miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

Cermaq bygger nytt slakteri i Steigen

Cermaq Norway AS satser i Nordland, og har behov for økt slakterikapasitet i regionen.

Geir Molvik blir ny konsernsjef i Cermaq

Geir Molvik tar over som konsernsjef etter Jon Hindar, som har sagt opp sin stilling.

Eksportpris kr 69,44 i veke 24

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 4,74 kroner frå veke 23 til 24.

Strammer inn reglene for lusemiddelbruk

Fiskeriministeren foreslår nye tiltak for å redusere mulige negative miljøeffekter av lakselusmidler.

Fylkesbinding endres til landsdelsordning

Reglene om fylkesbindinger ved salg av fiskebåter endres nå til å bli en landsdelsordning.

Eksportpris kr 64,70 i veke 23

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 6,79 kroner frå veke 22 til 23.