Eksportpris kr 64,85 i veke 16

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,28 kroner frå veke 15 til 16.

Eksportpris kr 65,13 i veke 15

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,31 kroner frå veke 14 til 15.

NTS kjøper Midt-Norsk Havbruk

NTS ASA har i dag inngått en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS.

Eksportpris kr 62,82 i veke 14

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,12 kroner frå veke 13 til 14.

Eksporten økte med 2,7 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal.

Eksportpris kr 62,70 i veke 13

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,06 kroner frå veke 12 til 13.

Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett fastslår at Bodø havn ikke har misbrukt sin myndighet.

Hurtigruten fornøyd med ESA-avgjørelse

Statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten AS er ikke i strid med EØS-avtalen.

Eksportpris kr 63,76 i veke 12

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,78 kroner frå veke 11 til 12.

Eksportpris kr 61,98 i veke 11

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,62 kroner frå veke 10 til 11.

- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Eksportpris kr 58,36 i veke 10

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,19 kroner frå veke 9 til 10.

Nye regler for legemiddelbruk

Fiskeriministeren har fastsatt nye regler som skal bidra til å hindre uakseptable miljøeffekter.

Nye regler for lusegrenser om våren

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt nye krav for å sikre lave lusenivåer.

Eksportpris kr 59,55 i veke 9

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 3,65 kroner frå veke 8 til 9.

Marteiliose funnet i blåskjell på Vestlandet

Havforskningsinstituttet har funnet parasitten Marteilia refringens i blåskjell.

Ekspertgruppe skal se på data for lusepåvirkning

Professor Frank Nilsen skal lede gruppen som skal vurdere effekten av lakselus på vill laksefisk.

Eksportpris kr 63,20 i veke 8

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,88 kroner frå veke 7 til 8.

Eksportpris kr 64,08 i veke 7

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,88 kroner frå veke 6 til 7.

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

Regjeringen vil skape flere blå jobber

Regjeringen la i dag fram sin havstrategi.

Eksportpris kr 64,96 i veke 6

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,05 kroner frå veke 5 til 6.

- God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.

Forenkler landingsforskriften

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre journal for produksjon og lager av fisk.

Eksportpris kr 66,01 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,34 kroner frå veke 4 til 5.

Eksportpris kr 70,35 i veke 4

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,15 kroner frå veke 3 til 4.

Eksportpris kr 72,50 i veke 3

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,08 kroner frå veke 2 til 3.

Eksportpris kr 72,42 i veke 2

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,83 kroner frå veke 1 til 2.

- Fortsatt mye uavklart om ny havbruksforvaltning

Sjømat Norge er skeptiske til det nye vekstsystemet for havbruksnæringen.