Eksportpris kr 64,08 i veke 7

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,88 kroner frå veke 6 til 7.

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

Regjeringen vil skape flere blå jobber

Regjeringen la i dag fram sin havstrategi.

Eksportpris kr 64,96 i veke 6

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,05 kroner frå veke 5 til 6.

- God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.

Forenkler landingsforskriften

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre journal for produksjon og lager av fisk.

Eksportpris kr 66,01 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,34 kroner frå veke 4 til 5.

Eksportpris kr 70,35 i veke 4

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,15 kroner frå veke 3 til 4.

Eksportpris kr 72,50 i veke 3

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,08 kroner frå veke 2 til 3.

Eksportpris kr 72,42 i veke 2

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,83 kroner frå veke 1 til 2.

- Fortsatt mye uavklart om ny havbruksforvaltning

Sjømat Norge er skeptiske til det nye vekstsystemet for havbruksnæringen.

Får drive i to produksjonsområder

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt.

Eksportpris kr 75,25 i veke 1

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,72 kroner frå veke 52 til 1.

Sjømateksport for 91 milliarder i 2016

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016.

Eksportpris kr 73,53 i veke 52

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,44 kroner frå veke 51 til 52.

Eksportpris kr 73,09 i veke 51

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,81 kroner frå veke 50 til 51.

Eksportpris kr 69,28 i veke 50

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,84 kroner frå veke 49 til 50.

Sjømatrådet styrker satsingen i Kina

Sjømatrådet er svært tilfreds med at Norge og Kina har kommet frem til enighet.

- Viktig gjennomslag for handelen med Kina

Regjeringen har i dag offentliggjort at det er full normalisering av forholdet mellom Norge og Kina.

Eksportrekord gir avgiftskutt

Markedsavgiften på flere fiskeslag reduseres fra 0,6 til 0,3 prosent.

Eksportpris kr 66,44 i veke 49

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,50 kroner frå veke 48 til 49.

Eksportpris kr 62,94 i veke 48

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,48 kroner frå veke 47 til 48.

S​jømateksporten passerer 90 milliarder kroner i 2016

Ved utgangen av november, nådde eksporten av sjømat 83,2 milliarder kroner.

Kvoteavtale med EU for 2017

Avtalen inneber einigheit om kvotenivå og utveksling av fiskemoglegheiter i kvarandre sine farvatn.

Økt andel sild til Norge

Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild økes fra 61 til 67 prosent i 2017.

Eksportpris kr 62,46 i veke 47

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,11 kroner frå veke 46 til 47.

Eksportpris kr 63,57 i veke 46

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,94 kroner frå veke 45 til 46.

Eksportpris kr 59,63 i veke 45

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,12 kroner frå veke 44 til 45.

Eksportpris kr 60,75 i veke 44

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,75 kroner frå veke 43 til 44.

Eksportpris kr 61,50 i veke 43

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,14 kroner frå veke 42 til 43.