Eksportpris kr 39,95 i veke 46

Eksportpris kr 39,95 i veke 46

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,34 kroner frå veke 45 til veke 46.

Eksportpris kr 37,61 i veke 45

Eksportpris kr 37,61 i veke 45

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,55 kroner frå veke 44 til veke 45.

Lanserer bruk av handlingsregel for oppdrettsvekst

Lanserer bruk av handlingsregel for oppdrettsvekst

Regjeringen lanserer bruk av handlingsregel som alternativ for oppdrettsvekst.

Eksportpris kr 37,06 i veke 44

Eksportpris kr 37,06 i veke 44

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,55 kroner frå veke 43 til veke 44.

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner i oktober 2014.

Nye tiltak mot lakselus

Nye tiltak mot lakselus

- Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring, sier Elisabeth Aspaker.

- Tyskland blir lakselokomotiv

- Tyskland blir lakselokomotiv

Laks er nå den nest mest populære fisken i Tyskland, og tar stadig nye markedsandeler.

Eksportpris kr 36,51 i veke 43

Eksportpris kr 36,51 i veke 43

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,07 kroner frå veke 42 til veke 43.

Forenkla reglar for levandelagring av fisk

Forenkla reglar for levandelagring av fisk

Satsing på levandelagring av villfisk kan gi auka lønsemd i kvitfiskindustrien.

Evaluering av Norges sjømatråd

Evaluering av Norges sjømatråd

Menon Business Economics har gjennomført en evaluering av Sjømatrådet.

Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Stadig endringer i brasilianske helsesertifikater skaper utfordringer for norsk klippfisk.

Skal vurdere regelverk for landbasert oppdrett

Skal vurdere regelverk for landbasert oppdrett

En ekspertgruppe skal se om det skal være samme regelverk som for oppdrett i merder.

Eksportpris kr 34,44 i veke 42

Eksportpris kr 34,44 i veke 42

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,04 kroner frå veke 41 til veke 42.

FN vil at vi skal spise mer fisk

FN vil at vi skal spise mer fisk

Fiskeri og akvakultur har en viktig rolle for matsikkerhet og ernæring, mener FN.

Eksportpris kr 34,40 i veke 41

Eksportpris kr 34,40 i veke 41

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,19 kroner frå veke 40 til veke 41.

Eksportpris kr 35,59 i veke 40

Eksportpris kr 35,59 i veke 40

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,16 kroner frå veke 39 til veke 40.

Sjømatvekst også etter tredje kvartal

Sjømatvekst også etter tredje kvartal

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner i september 2014.

Fiskeridirektoratet tilrår ikkje biomasseauke

Fiskeridirektoratet tilrår ikkje biomasseauke

Direktoratet vil rå ifrå den føreslegne ordninga med auke på fem prosent for oppdrett.

Eksportpris kr 35,43 i veke 39

Eksportpris kr 35,43 i veke 39

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,38 kroner frå veke 38 til veke 39.

Eksportpris kr 34,05 i veke 38

Eksportpris kr 34,05 i veke 38

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,38 kroner frå veke 37 til veke 38.

Får fiske meir sei i nord

Får fiske meir sei i nord

Totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei er sett til 122.000 tonn i 2015.

Staten er innstilt på å selge Cermaq-aksjer

Staten er innstilt på å selge Cermaq-aksjer

Nærings- og fiskeridepartementet er innstilt på å selge statens aksjer til Mitsubishi.

Eksportpris kr 34,43 i veke 37

Eksportpris kr 34,43 i veke 37

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,28 kroner frå veke 36 til veke 37.

Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks

Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks

Fiskeriministeren vil innføre obligatorisk utfisking finansiert av næringa.

Eksportpris kr 35,71 i veke 36

Eksportpris kr 35,71 i veke 36

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,84 kroner frå veke 35 til veke 36.

Eksportpris kr 34,87 i veke 35

Eksportpris kr 34,87 i veke 35

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,08 kroner frå veke 34 til veke 35.

Vil fjerne eierskapsbegrensningen i oppdrettsnæringen

Vil fjerne eierskapsbegrensningen i oppdrettsnæringen

Fiskeriministeren foreslår å fjerne særregler som regulerer eierskap i havbruksnæringen.

Svak eksportvekst tross importforbud

Svak eksportvekst tross importforbud

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,8 milliarder kroner i august 2014. 

Eksportpris kr 34,95 i veke 34

Eksportpris kr 34,95 i veke 34

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,87 kroner frå veke 33 til veke 34.

Eksportpris kr 35,82 i veke 33

Eksportpris kr 35,82 i veke 33

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,66 kroner frå veke 32 til veke 33.

Eksportpris kr 37,48 i veke 32

Eksportpris kr 37,48 i veke 32

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,22 kroner frå veke 31 til veke 32.

- Svært uheldig

- Svært uheldig

Det russiske importforbodet er svært uheldig, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

Russisk importforbud for norsk sjømat

Russisk importforbud for norsk sjømat

Russland stanser import av matprodukter fra en rekke land, herunder sjømat fra Norge.

Eksportpris kr 37,70 i veke 31

Eksportpris kr 37,70 i veke 31

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 4,53 kroner frå veke 30 til veke 31.

Veksten i sjømateksporten fortsetter

Veksten i sjømateksporten fortsetter

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,9 milliarder kroner i juli 2014.

Tap av oppdrettsfisk kartlagt

Tap av oppdrettsfisk kartlagt

Mattilsynet har kartlagt omfang og årsaker til tap av laks og regnbogeaure i matfiskanlegg.

Fiske av makrell innanfor fjordlinjene

Fiske av makrell innanfor fjordlinjene

Fiskeriministeren har vedteke å opne for makrellfiske innanfor fjordlinjene i Troms.

Eksportpris kr 42,23 i veke 30

Eksportpris kr 42,23 i veke 30

Eksportprisen for fersk laks var nær uendra frå veke 29 til veke 30.

Eksportpris kr 42,26 i veke 29

Eksportpris kr 42,26 i veke 29

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,60 kroner frå veke 28 til veke 29.

Eksportpris kr 41,66 i veke 28

Eksportpris kr 41,66 i veke 28

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 4,06 kroner frå veke 27 til veke 28.

Nytt bevaringsområde for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet etablerer et bevaringsområde ved Lindesnes.

Eksportpris kr 37,60 i veke 27

Eksportpris kr 37,60 i veke 27

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 4,00 kroner frå veke 26 til veke 27.

Eventyrlig halvår for norsk sjømateksport

Eventyrlig halvår for norsk sjømateksport

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 32,7 milliarder kroner i første halvår 2014.

Eksportpris kr 33,60 i veke 26

Eksportpris kr 33,60 i veke 26

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,87 kroner frå veke 25 til veke 26.

Eksportpris kr 36,47 i veke 25

Eksportpris kr 36,47 i veke 25

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,04 kroner frå veke 24 til veke 25.

- Strenge vilkår for laksevekst

- Strenge vilkår for laksevekst

FHL mener de nye vilkårene for vekst i lakseproduksjonen er krevende.

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Regjeringen åpner for fem prosent vekst, men stiller strenge lusekrav.

Eksportpris kr 37,51 i veke 24

Eksportpris kr 37,51 i veke 24

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,14 kroner frå veke 23 til veke 24.

Eksportpris kr 37,65 i veke 23

Eksportpris kr 37,65 i veke 23

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,18 kroner frå veke 22 til veke 23.

Laks skal bli kinesisk sommermat

Laks skal bli kinesisk sommermat

I sommer starter Norges sjømatråd sin største kampanje noensinne i Kina.

Mest lest siste uken

Skitt Fiske
TwitterFacebookFeed