Eksportpris kr 67,87 i veke 24

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,04 kroner frå veke 23 til 24.

Opnar for meir produksjon om bord

Regjeringa opphever forbodet mot produksjon om bord for torsketrålarar utan leveringsplikt.

Eksportpris kr 69,91 i veke 23

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,89 kroner frå veke 22 til 23.

Eksportpris kr 66,02 i veke 22

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 6,15 kroner frå veke 21 til 22.

Trekker pliktmeldingen

Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Eksportpris kr 72,17 i veke 21

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,30 kroner frå veke 20 til 21.

Verden går sammen mot ulovlig fiske

Partene til den internasjonale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske er samlet til møte i Oslo.

Eksportpris kr 72,47 i veke 20

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,29 kroner frå veke 19 til 20.

Første løypemelding om lusepåvirkning

Ekspertgruppen for vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene, har avgitt sin første rapport.

Lakseavtale mellom Norge og Kina

Fiskeriminister Per Sandberg signerte i dag protokoll om eksport av laks fra Norge til Kina.

Eksportpris kr 70,18 i veke 19

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 4,39 kroner frå veke 18 til 19.

Slår saman NIFES og Havforskingsinstituttet

Det skjer om regjeringa får gjennomslag for sine planar.

Eksportpris kr 65,79 i veke 18

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,62 kroner frå veke 17 til 18.

Må tilbakebetale 18 millioner til Hurtigruten

Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert Hurtigruten AS.

Eksportpris kr 62,17 i veke 17

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,68 kroner frå veke 16 til 17.

Havyard skal levere verdens største brønnbåt

Sølvtrans AS har bestilt en brønnbåt som får en lengde på 116 meter og samlet lasteromsvolum på 7.450 m3.

Eksportpris kr 64,85 i veke 16

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,28 kroner frå veke 15 til 16.

Eksportpris kr 65,13 i veke 15

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,31 kroner frå veke 14 til 15.

NTS kjøper Midt-Norsk Havbruk

NTS ASA har i dag inngått en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS.

Eksportpris kr 62,82 i veke 14

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,12 kroner frå veke 13 til 14.

Eksporten økte med 2,7 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal.

Eksportpris kr 62,70 i veke 13

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,06 kroner frå veke 12 til 13.

Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett fastslår at Bodø havn ikke har misbrukt sin myndighet.

Hurtigruten fornøyd med ESA-avgjørelse

Statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten AS er ikke i strid med EØS-avtalen.

Eksportpris kr 63,76 i veke 12

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,78 kroner frå veke 11 til 12.

Eksportpris kr 61,98 i veke 11

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,62 kroner frå veke 10 til 11.

- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Eksportpris kr 58,36 i veke 10

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,19 kroner frå veke 9 til 10.

Nye regler for legemiddelbruk

Fiskeriministeren har fastsatt nye regler som skal bidra til å hindre uakseptable miljøeffekter.