Eksportpris kr 34,43 i veke 37

Eksportpris kr 34,43 i veke 37

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,28 kroner frå veke 36 til veke 37.

Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks

Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks

Fiskeriministeren vil innføre obligatorisk utfisking finansiert av næringa.

Eksportpris kr 35,71 i veke 36

Eksportpris kr 35,71 i veke 36

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,84 kroner frå veke 35 til veke 36.

Eksportpris kr 34,87 i veke 35

Eksportpris kr 34,87 i veke 35

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,08 kroner frå veke 34 til veke 35.

Vil fjerne eierskapsbegrensningen i oppdrettsnæringen

Vil fjerne eierskapsbegrensningen i oppdrettsnæringen

Fiskeriministeren foreslår å fjerne særregler som regulerer eierskap i havbruksnæringen.

Svak eksportvekst tross importforbud

Svak eksportvekst tross importforbud

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,8 milliarder kroner i august 2014. 

Eksportpris kr 34,95 i veke 34

Eksportpris kr 34,95 i veke 34

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,87 kroner frå veke 33 til veke 34.

Eksportpris kr 35,82 i veke 33

Eksportpris kr 35,82 i veke 33

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,66 kroner frå veke 32 til veke 33.

Eksportpris kr 37,48 i veke 32

Eksportpris kr 37,48 i veke 32

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,22 kroner frå veke 31 til veke 32.

- Svært uheldig

- Svært uheldig

Det russiske importforbodet er svært uheldig, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

Russisk importforbud for norsk sjømat

Russisk importforbud for norsk sjømat

Russland stanser import av matprodukter fra en rekke land, herunder sjømat fra Norge.

Eksportpris kr 37,70 i veke 31

Eksportpris kr 37,70 i veke 31

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 4,53 kroner frå veke 30 til veke 31.

Veksten i sjømateksporten fortsetter

Veksten i sjømateksporten fortsetter

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,9 milliarder kroner i juli 2014.

Tap av oppdrettsfisk kartlagt

Tap av oppdrettsfisk kartlagt

Mattilsynet har kartlagt omfang og årsaker til tap av laks og regnbogeaure i matfiskanlegg.

Fiske av makrell innanfor fjordlinjene

Fiske av makrell innanfor fjordlinjene

Fiskeriministeren har vedteke å opne for makrellfiske innanfor fjordlinjene i Troms.

Eksportpris kr 42,23 i veke 30

Eksportpris kr 42,23 i veke 30

Eksportprisen for fersk laks var nær uendra frå veke 29 til veke 30.

Eksportpris kr 42,26 i veke 29

Eksportpris kr 42,26 i veke 29

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,60 kroner frå veke 28 til veke 29.

Eksportpris kr 41,66 i veke 28

Eksportpris kr 41,66 i veke 28

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 4,06 kroner frå veke 27 til veke 28.

Nytt bevaringsområde for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet etablerer et bevaringsområde ved Lindesnes.

Eksportpris kr 37,60 i veke 27

Eksportpris kr 37,60 i veke 27

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 4,00 kroner frå veke 26 til veke 27.

Eventyrlig halvår for norsk sjømateksport

Eventyrlig halvår for norsk sjømateksport

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 32,7 milliarder kroner i første halvår 2014.

Eksportpris kr 33,60 i veke 26

Eksportpris kr 33,60 i veke 26

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,87 kroner frå veke 25 til veke 26.

Eksportpris kr 36,47 i veke 25

Eksportpris kr 36,47 i veke 25

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,04 kroner frå veke 24 til veke 25.

- Strenge vilkår for laksevekst

- Strenge vilkår for laksevekst

FHL mener de nye vilkårene for vekst i lakseproduksjonen er krevende.

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Regjeringen åpner for fem prosent vekst, men stiller strenge lusekrav.

Eksportpris kr 37,51 i veke 24

Eksportpris kr 37,51 i veke 24

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,14 kroner frå veke 23 til veke 24.

Eksportpris kr 37,65 i veke 23

Eksportpris kr 37,65 i veke 23

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,18 kroner frå veke 22 til veke 23.

Laks skal bli kinesisk sommermat

Laks skal bli kinesisk sommermat

I sommer starter Norges sjømatråd sin største kampanje noensinne i Kina.

Nytt overvakingsprogram for rømt fisk

Nytt overvakingsprogram for rømt fisk

Havforskingsinstituttet skal organisere eit nytt nasjonalt overvakingsprogram for rømt laks.

Enklare reglar for havfiskeflåten

Enklare reglar for havfiskeflåten

Regjeringa har bestemt å oppheve kravet om eigarfellesskap ved tildeling av strukturkvote.

God økning for lakseeksporten

God økning for lakseeksporten

Norge eksporterte laks for 3,6 milliarder kroner i mai.

Kina kjøpte mer torsk i mai

Kina kjøpte mer torsk i mai

Det ble eksportert torskefisk for 826 millioner kroner i mai 2014.

Vekst i sjømateksporten i mai

Vekst i sjømateksporten i mai

Norge eksporterte sjømat for 5 milliarder kroner i mai 2014.

Eksportpris kr 38,83 i veke 22

Eksportpris kr 38,83 i veke 22

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,54 kroner frå veke 21 til veke 22.

Mindre rømt oppdrettslaks i gytebestandene

Innslaget av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet var i 2013 blant de laveste som er registrert de siste 10 årene.

Jackon åpner fiskekassefabrikk på Sotra

Jackon-gruppen har åpnet en ny fabrikk på Skaganeset på Sotra vest for Bergen.

Eksportpris kr 39,37 i veke 21

Eksportpris kr 39,37 i veke 21

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,91 kroner frå veke 20 til veke 21.

BioMar investerer i ny produksjonslinje

BioMar investerer i ny produksjonslinje

BioMar tror på videre vekst i Norge og har besluttet å utvide produksjonskapasiteten.

Norsk laks har endret høytiden i Singapore

Norsk laks er blitt en sentral del av den kinesiske nyttårsfeiringen.

Ungdomsfiskeordningen 2014

Ungdomsfiskeordningen 2014

Ungdom kan få prøve seg som fiskere, ungdomsfiskeordningen videreføres i 2014.

Høgre kvotetak for pelagisk trål

Høgre kvotetak for pelagisk trål

Regjeringa har bestemt å heve kvotetaka for pelagisk trål.

Eksportpris kr 40,28 i veke 20

Eksportpris kr 40,28 i veke 20

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,75 kroner frå veke 19 til veke 20.

Hydrogenperoksid kan skade nøter

Hydrogenperoksid kan skade nøter

Fiskeridirektoratet er bekymret for skader som kan føre til alvorlige rømninger av fisk. 

God vekst for Øksnes Thermo

Kasseprodusenten Øksnes Thermo passerte 50 millioner kroner i omsetning i 2013.

480 laksemillionar til kommunane

480 laksemillionar til kommunane

Regjeringa foreslår at kommunane skal få meir av inntektene frå sal av laksekonsesjonar.

Eksportpris kr 42,03 i veke 19

Eksportpris kr 42,03 i veke 19

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,59 kroner frå veke 18 til veke 19.

Mistanke om PD i Nord-Trøndelag

Mistanke om PD i Nord-Trøndelag

Det er sterk mistanke om laksesykdommen PD på en lokalitet i Nærøy kommune.

ILA påvist i Vesterålen

ILA påvist i Vesterålen

Det er nå påvist Infeksiøs lakseanemi ved et oppdrettsanlegg i Bø kommune i Nordland.

Ikke bare én type lakselus

Ikke bare én type lakselus

Nye resultater viser at det finnes to underarter av lakselus.

Eksportpris kr 44,62 i veke 18

Eksportpris kr 44,62 i veke 18

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,67 kroner frå veke 17 til veke 18.

Skitt Fiske
TwitterFacebookFeed